For mange regioner fordærver aflysningen

Skrevet 21. april, 2021

I kendelse af 15. april 2021, Dansk Uniform/Chriswear v/Iver Sørensen mod Region Hovedstaden og Region Midtjylland, nuancerede klagenævnet endnu engang Højesterets dom i U 2011.3129 H, ISS Facility Services og Dansk Industri mod Silkeborg Kommune, hvorefter 

 

”[...] En annullation må [...] ikke forfølge et formål, som er i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller som i øvrigt må anses for usagligt [...]”

 

I kendelsen her opgøres boet anderledes: 

 

”[...] Ved bedømmelsen af, om en annullation er saglig og ikke i strid med ligebehandlingsprincippet [...]”

 

Hoffmann Firmatøj A/S stod umiddelbart til at vinde aftalen, men var ukonditionsmæssig.

 

Problemet for de indklagede var, at man havde fremført forskellige begrundelser for annullationen: Officielt lød begrundelsen på fejl i udbudsmaterialet. Dagen efter forklarede man sig med skuffende kvalitet i den tilbudte beklædning. Til sidst under skriftvekslingen henviste regionerne til en ny begrundelse, som gik på behovet for at reintroducere et krav om overholdelse af brancheorganisationens standarder, som optrådte i et tidligere annulleret udbud.

 

Endelig – og afgørende for klagenævnets resultat – viste det sig, at Region Midtjylland foretog nødindkøb hos den oprindeligt forventede vinder af det annullerede udbud. Det overbeviste Klagenævnet om, at annullationen reelt var begrundet i den manglende konditionsmæssighed af det vindende tilbud.

 

---o0o---

 

Klagenævnet udtaler, at en annullation skal være saglig, og at begrundelsen skal være reel. 

 

Klagenævnet har også tidligere forholdt sig intensivt til annullationsbegrundelser. Eksempelvis i kendelse af 24. april 2019, Sagemcom Energy & Telecom SAS mod Vores Elnet A/S, hvor aflysningen var begrundet i ønsket om supplerende leverancer uden forudgående udbud. Se også den mere bedagede kendelse af 16. februar 2011, Dansk Glas A/S mod Christians Sogns Menighedsråd, hvor klagenævnet fuldt ud prøvede en aflysningsbegrundelse gående på, at der var begået procedurefejl (det var der ikke).

 

 

---o0o---

 

 

Når der i kendelsen stilles et (umiddelbart rimeligt) krav om realitet i begrundelsen, så kan dette tolkes som en bevægelse mod restriktion i forhold til Højesterets krav om ikke-usaglighed. Indlægget her skal ikke forholde sig til, om dette er godt eller skidt.

 

Kendelsen kan således udlægges som Klagenævnets tilbagevenden til et tidligere princip om, at annullationer skal være saglige. Dette i modsætning til at annullationer ikke må være usaglige. Forskellen kan være til at overse, men har ikke desto mindre væsentlig betydning for en ordregiver annullationsret.

 

Man kan i den sammenhæng spørge, om der findes en ”catch-all” begrundelse for ordregivere, som har rent mel i posen, men som ønsker at gardere sig mod klage over aflysningen? 

 

Er det nok at skrive ”manglende konkurrence”, som er den statistisk mest anvendte? Det kommer nok an på konkurrencefeltet, og man kunne forestille sig en klage, der havde et vagtsomt øje på netop konkurrencefeltet i lignende eller tidligere udbud: Med andre ord: Er begrundelsen ”reel”?

 

//Anders Nørgaard Jensen & Nick Bronstein