[ Tilbudslisten galt i halsen ]

Skrevet 31. marts, 2021

Kendelse af 25. marts 2021, Jacobs Douwe Egberts DK ApS mod Fællesindkøb Fyn, omhandler et udbud af kaffe.

 

Klagen angik i hovedtræk, at tilbudsgiverne kunne gøre brug af to alternative tilbudslister. Den ene ved tilbud på flydende kaffe og den anden ved instant kaffe. Klagerens synspunkt gik i hovedsagen på problemet om sammenlignelighed, men klagenævnet bed ikke på: Frifindelsen byggede således på, at priskonkurrencen omhandlede literpris for færdigbrygget kaffe multipliceret med det årlige forbrug, at kaffen skulle overholde en række tekniske krav, og at den kvalitative evaluering var ”begrænset” til kaffens smag.

 

Kendelsen viser, at ordregiver kommer rigtigt langt ved at følge et strengt gennemsigtighedsregime i sin evalueringsmodel, hvilket også harmonerer med den reviderede § 160 og ”frifindelsesbestemmelsen” i dennes § 160, stk. 2.

 

Man kan måske undre sig lidt over formuleringen af tilbudsevalueringen, som omtalte en afprøvning af, 

 

”[...] hvorvidt kaffen kan anses at smage som en ”almindelig” kop kaffe.”

 

Klagenævnet tog imidlertid ikke nærmere notits heraf, selvom en mere striks udlægning af reglerne måske kunne komme frem til, at sådan en skønsmæssigt præget formulering ikke hører sig til i beskrivelsen af evalueringsmodellen, medmindre den reelt indgik som kvalitativt underkriterium.

 

I øvrigt indgår smag – som formentlig er et af de mere arbitrære underkriterier, man kan forestille sig i udbud – generelt som underkriterium ved kaffeudbuddene. Man må dog nok overgive sig til, at udbudslovens § 162, stk. 3, eksplicit nævner blandt andet ”æstetiske karakteristika” som et lovligt underkriterium, og som på tilsvarende vis ”smager” af en endog meget vid skønsramme.

 

//Anders Nørgaard Jensen