Koncessioner er ikke udbuddenes parallelparkering

Skrevet 20. juni, 2019

For første gang har klagenævnet behandlet en klage over et koncessionsudbud efter det nye direktiv (2014/23/EU). Udbuddet angik parkeringskontrol på Region Hovedstadens hospitaler.

Størstedelen af klagen gik på tilbudsevalueringen. Selvom direktivet er implementeret sådan, at evalueringsmetoden skal beskrives fuldt ud (med henvisning til udbudslovens § 160), bed klagenævnet dog ikke på klagepunkterne. Tværtimod indrømmedes ordregiver et vidt skøn; betydningen af den kommende ændring til udbudsloven bliver dog spændende i koncessionskontekst.

Klageren fik dog medhold i et punkt, der gik på manglende oplysning af en anslået værdi af koncessionen samt beregningsmetode for denne, men det førte ikke til annullation. Udfaldet er værd at bemærke med tanke på klagenævnets strengere linje for så vidt angår præcision i udbudsbekendtgørelsen.

 

For de uindviede henvises til PUBLICURE’s artikel om koncessionsdirektivet, et regelsæt som alle offentlige indkøbere absolut bør kende.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen