Ny partner hos PUBLICURE

Skrevet 16. december, 2016

Advokat Anders Nørgaard Jensen indtræder pr. 1. januar 2017 som partner hos PUBLICURE Advokatfirma.

 

Anders har været ansat hos PUBLICURE siden 2011, hvor han er specialiseret inden for udbudsret og rådgiver dagligt offentlige enheder, forsyningsvirksomheder samt private virksomheder indenfor alle de hermed forbundne retsområder, herunder særligt kontrakt- entreprise-, IT- samt kommunal- og forvaltningsret.

 

Herudover bistår Anders ligeledes offentlige enheder og private virksomheder ved konfliktløsning for de danske domstole, voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, samt klagenævnet for udbud.

 

Anders udøver endvidere omfattende foredrags- og seminarvirksomhed for udbudsretlige aktører.