Karsten Naundrup Olesen

Professor, Ph.D.

Karsten arbejder med juridiske spørgsmål knyttet til den offentlige sektors handlinger på markedet, herunder særligt tilfælde hvor det offentlige optræder som sælger eller engagerer sig i virksomheder, der gør det. Det er blandt andet spørgsmål om hvilke aktiviteter, det offentlige kan deltage i, og hvilke rammer der er for at gennemføre aktiviteterne. Arbejdet omfatter en række juridiske discipliner, blandt andet konkurrenceret, statsstøtteret og kommunalret.

 

Ud over sin tilknytning til PUBLICURE Advokatfirma er Karsten professor i formueret med særlig henblik på det offentliges forhold ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

 

Karsten har undervist i en række fag, blandt andet kommunalret og offentlig-privat samarbejde for såvel universitetsstuderende som praktikere.

 

Gennem en længere årrække har Karsten publiceret en række bøger og artikler om den offentlige sektors deltagelse i markedsaktiviteter, blandt andre ”ABService2003 med kommentarer”, ”Offentlig opgave på kontrakt”, ”Kommuner og idrætsliv”, ”Offentlig-Privat Samarbejde” (sammen med Tobias Indén), ”Kommunal styring af kapitalselskaber” og ”Eksport af velfærd”.