[ Ulovlige prisforhandlinger i SKI-aftale sanktioneret ]

Skrevet 08. september, 2020
I en netop afsagt og omfattende kendelse vender klagenævnet tommelfingeren nedad til en kommunes prisforhandlinger forud for en direkte tildeling af et løn- og personalesystem under SKI 02.19.

Aftaler tildeltes enten direkte eller ved miniudbud afhængigt af det opgjorte indkøbsbehov. Kommunen valgte den første vej og aftalte samtidig en prisreduktion med KMD fra omtrent 37 mio. til 9 mio. I et kommunalt notat anførtes det noget overrraskende, at

"SKI har som noget nyt udmeldt, at det nu er muligt, at en leverandør kan sænke prisen overfor en kunde, som man har indgået en leveringsaftale med ved direkte tildeling.”

Klagenævnet slog ned på dette og konstaterede, at der var tale om ulovlig forhandling og prisnedsættelse. På side 41 – 43 uddyber klagenævnet sin opfattelse af rammerne for efterfølgende ændringer, herunder de parametre, som begrænser adgangen. Det er interessant læsning, og der lægges tematisk vægt på, om ændringen tilgodeser leverandøren ud fra en helhedsvurdering af aftalens øvrige bestemmelser, historik og formål.

Kontrakten blev endelig ramt af uden virkning og en økonomisk sanktion på 90.000.

Vi dykker længere ned i kendelsen i en senere artikel.