[ KFST's nye vejledning til ESPD'et ]

Skrevet 08. september, 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning til ESPD'et med oversigtlige illustrationer til den (med rette) forvirrede ansøger, tilbudsgiver eller underleverandør.

En nuance til vejledningen er formentlig, at fejl i ESPD kan føre til udelukkelse (berettiget afvisning).

I den modsatte ende kan ordregiver til gengæld i tilfælde med åbenlyst fejlagtige angivelser helt undlade at afvise eller søge berigtigelse hos den pågældende (se kendelse af 6. februar 2019, Brande Buslinier ApS mod Midttrafik). Læs vejledningen her: