[ GDPR - Bøder for € 60.181.250 ]

Skrevet 08. september, 2020
Nyhedsmediet Finbold har efter en periode på lidt over to år med GDPR offentliggjort en statistik over de bøder, som tilsynsmyndighederne i EU har pålagt siden reglernes ikrafttræden den 25. maj 2018.

Helt overordnet viser statistikken, at der sammenlagt er blevet pålagt bøder i EU for i alt € 60.181.250, og at den mest almindelige overtrædelse består i, at der behandles persondata uden et lovligt behandlingsgrundlag.

Statistikken demonstrerer herudover, hvilke lande, der har haft flest overtrædelser, samt hvilke lande, der sammenlagt har betalt de højeste bøder. Her spænder statistikken bredt med lande med mellem 1 overtrædelse (bl.a. Tyskland) – 76 overtrædelser (Spanien) og sammenlagte bødebeløb på mellem € 500 (Estland) – € 45.609.000 (Italien).

Det ville være interessant at se en statistik over, hvor mange tilsyn, der er gennemført i de enkelte lande, samt hvor mange anmeldelser af sikkerhedsbrud de enkelte tilsynsmyndigheder har modtaget.

Statistikken kan ses her: