[ GDPR: Virksomhed politianmeldt og indstillet til bøde for at slette personoplysninger ]

Skrevet 15. maj, 2020
Et vikar- og rekrutteringsbureau er blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på DKK 50.000 af Datatilsynet som følge af manglende overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Virksomheden modtog en anmodning om indsigt fra en registreret person, hvorefter virksomheden slettede personoplysninger, som var omfattet af anmodningen.

 

Den manglende efterkommelse af den registreredes anmodning og den uretmæssige sletning af personoplysningerne var, ifølge Datatilsynet, en krænkelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og ikke udtryk for god databehandlingsskik.

 

Sagen viser, at sletning ikke nødvendigvis udgør en beskyttelse af den registreredes rettigheder, hvis sletningen hindrer den registreredes mulighed for at få indsigt i de oplysninger, som er i den dataansvarliges besiddelse.

 

Den dataansvarlige kan således opleve at skulle håndtere modsatrettede beskyttelseshensyn – eksempelvis på den ene side princippet om dataminimering og på den anden side retten til indsigt. Dette vanskeliggøres yderligere af den sparsomme praksis på området.

 

Det er derfor vigtigt, at man, når man behandler personoplysninger, sørger for at have procedurer og retningslinjer for, hvordan man kan sikre overholdelsen af de registreredes rettigheder.

 

Du kan læse mere om sagen her: