[ESPD: Grænser for formalismen]

Skrevet 12. februar, 2019
I kendelse af 6. februar 2019, Brande Buslinier ApS mod Midttrafik, afslog Klagenævnet at sanktionere et fejlagtigt ”Nej” i en virksomheds ESPD til at afgive en erklæring om at opfylde udvælgelseskriterierne.

"Nej'et" blev vurderet som en åbenbar fejl, fordi virksomheden mere specifikt (og modsat "nej'et") havde angivet at have en tilladelse til national personbefordring og havde opregnet referencer for buskørsel.

 

Kendelsen kan formentlig arkiveres under klagenævnets mere pragmatiske tilgang til formelle fejl i ansøgninger og tilbud, som man tog hul på allerede med implementeringsbekendtgørelsens tilbage i 2011, som blev udvidet med Manova-dommen i 2013 og senest med de nuværende udbudslovsbestemmelser i 2016.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen