Afgørelse: Næstved Sprog- og Integrationscenter mod Næstved Kommune

Skrevet 09. oktober, 2018
PUBLICURE har siden januar 2018 repræsenteret Næstved Kommune i en bredt omtalt klagesag om danskuddannelse.

Efter delkendelsen om opsættende virkning i januar 2018 (1) indgik kommunen en nødkontrakt, (2) traf derefter en fornyet tildelingsbeslutning uden genudbud og (3) indgik afslutningsvist den endelige kontrakt. Samtlige disse forhold blåstemplede klagenævnet med sin nu endelige kendelse af 8. oktober 2018.

 

Sagen indeholder en række spørgsmål af udbudsretlig relevans:

 

(a) En ordregiver vil efter omstændighederne – og i hvert fald hvis nødkontrakten er under tærskelværdien – kunne indgå en nødkontrakt, hvis en udbudsklagesag truer et ophold i en ellers lovpligtig aktivitet, f.eks. levering af danskuddannelse til voksne udlændinge.

 

(b) Tillægges en klage opsættende virkning, hvor der er klaget over tildelingsbeslutningen, følger den opsættende virkning tildelingsbeslutningen. Annulleres tildelingsbeslutningen, ophører den tilknyttede opsættende virkning. Dette uanset at ordregiver foretager en fornyet tildelingsbeslutning inden for samme udbud, eller at Klagenævnet ikke aktivt meddeler, at den opsættende virkning er bortfaldet.

 

Kendelsen offentliggøres i morgen på Klagenævnets hjemmeside.

 

Følg PUBLICURE på LinkedIn for nyheder om udbud.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen