Ændringslovforslag til Udbudsloven

Skrevet 08. oktober, 2018

Der er flere nyheder i ændringslovforslaget til Udbudsloven, men # 1 er ændringen til § 160, som omhandler ordregivers pligt til forudgående offentliggørelse af evalueringsmodellen:

 

"En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen.

 

Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges.

 

Parametrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene."

 

PUBLICURE offentliggør en (efter forholdene) velovervejet vurdering af ændringsforslaget i en artikel inden længe.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen

 

Læs i øvrigt mere på høringsportalen: