NY KENDELSE: Uklarheder i tilbud er tilbudsgiverens problem, men de kan hurtigt også blive ordregivers

Skrevet 25. september, 2018

I kendelse af 12. september 2018, Selex ES Inc. mod Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse, diskuterede man et afvist tilbuds overholdelse af mindstekrav.

 

Klageren - som var den afviste part - havde et sted i sit tilbud anført, at “Flight Check” udføres af ordregiver (“Customer”), selvom Flight Check ifølge udbudsmaterialets mindstekrav skulle være indeholdt i ydelsen.

 

Dette uanset at tilbuddets følgebrev og tilbudslisten angav, at tilbudsgiveren var ansvarlig for Flight Check.

 

Klagenævnet vurderede, at den første angivelse såede tvivl om ansvarsfordelingen i relation til Flight Check i en sådan grad, at ordregiver blev både berettiget og forpligtet til at afvise. Klagenævnet afslog i den sammenhæng, at den første angivelse var en åbenlys fejl (som ordregiver i givet fald kunne se bort fra).

 

Læren er, at ordregiver skal være ekstremt påpasselig med at indlade sig på tilbud - eller efterfølgende at afklare tvivlsspørgsmål i tilbud - som er tvetydige i relation til opfyldelse af fastsatte krav, herunder mindstekrav i særdeleshed.

 

Er du i tvivl om tilbudsgivers hensigt i tilbuddet - og angår tvivlen et spørgsmål af væsentlig betydning - så vil ligebehandlingsprincippet og koncipistreglen ofte lede til afvisning som det sikrere resultat.

 

Af samme årsag er kendelsen endnu en løftet pegefinger til ansøgere og tilbudsgivere nøje at luge ud i eventuelle uklarheder eller tvetydigheder i ansøgning eller tilbud.

 

Følg PUBLICURE’s virksomhedsside på LinkedIn for nyt om udbud.

 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen