NY KENDELSE OM KRUDT, KUGLER OG ORDREGIVERS UNDERSØGELSESPLIGT

Skrevet 06. september, 2018

I Klagenævnets kendelse af 27. august 2018, Saab Dynamics AB mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, behandlede man blandt andet spørgsmålet om ordregivers undersøgelsespligt ved usikkerhed/uklarhed om tilbuddets indhold. I denne sag konstaterede klagenævnet, at ordregiver ikke havde foretaget den fornødne effektive kontrol af oplysningerne i tilbuddet, som burde have været afvist.

 

Læs mere nedenfor og følg PUBLICURE på LinkedIn for at modtage nyt om udbudspraksis og artikler.

 

 

 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen