Publikation om brug af standarder ved udbud

Skrevet 10. august, 2017

Savner du mere oplysning om brugen af standarder i forbindelse med dit udbud ud over side 146 – 147 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne?

 

Dansk Standard tilbyder en publikation om, hvordan man mere konkret kan henvise til standarder i forbindelse med udarbejdelse af tekniske specifikationer efter Udbudslovens § 41.  

 

Publikationen kan hentes på følgende link:

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2017/8/konkret-hjaelp-til-udbud-efter-udbudsloven