Ny kendelse om beskrivelse af evalueringsmetode

Skrevet 09. august, 2017

Klagenævnet for Udbud har afsagt en ny spændende kendelse om udstrækningen af ordregivers pligt til at beskrive evalueringsmetoden, som har været et fokuspunkt med ikrafttrædelsen af Udbudslovens § 160, stk. 1.

 

Klagenævnet udtaler, at ordregiver ikke på forhånd behøver angive hældningsgraden (eller gearingen) for beregningen af prispoint, når der bruges lineær model. 

 

I kendelsen lægger klagenævnet blandt andet vægt på, at udbudsmaterialet foreskrev en lineær model, og at modellen ville tage hensyn til spredningen i de faktisk indkomne priser justeret for afstikkere (uden at metoden herfor dog var nærmere beskrevet).

 

Endelig var Klagenævnet tilbageholdende med at lægge for mange forpligtelser ind i § 160, stk. 1, i fraværet af sikrere holdepunkter i lovbemærkningerne og understøttet af en - indtil videre - modsat tendens i praksis om beskrivelse af evalueringsmetoden hos EU-Domstolen.

 

Professor Michael Steinicke og advokat Povl Nick Bronstein vil tage kendelsen og dens betydning for eftertiden under kærlig behandling i en snarlig artikel hér.

 

 

Kendelsen er vedhæftet denne nyhed.