PUBLICURE søger analytisk studentermedhjælper

Skrevet 26. april, 2017

PUBLICURE Advokatfirma er et specialistkontor, der primært beskæftiger sig med rådgivning af den offentlige og private sektor i forhold til udbudsret, forvaltningsret, forsyningsret, statsstøtte, konkurrenceret, samt indgåelse og styring af offentlige kontrakter inden for udvalgte brancher, herunder forsyningssektoren, spil, IT, indkøb og offentlig administration.

 

Som student hos PUBLICURE bistår du kontorets jurister med hovedsageligt projektarbejde, men også med sagsbehandlingen, idet en væsentlig del heraf vil bestå i kategorisering af domme og kendelser samt analyse og kildesøgning i forbindelse med kontorets udbudsretlige vidensdeling.

 

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø med høj faglighed og en ligefrem, uformel omgangstone med rig mulighed for sparring om de juridiske opgaver.

 

Arbejdstiden er ca. 15-20 timer om ugen, og du får i vidt omfang mulighed for at koordinere din egen tid. Vi lægger vægt på, at du er fagligt dygtig, arbejder selvstændigt og struktureret og tager ansvar for dit arbejde, men vi forventer også, at du bidrager til kontorets sociale miljø.

 

Du skal have mindst 1 år tilbage af dit studium.

 

Herudover vil det være en fordel, at du enten følger eller har afsluttet faget udbudsret.

 

Tiltrædelse snarest muligt - der tages dog hensyn til eventuelle mellemkommende eksaminer og ferieafvikling.

 

Ansøgning med CV og karakterudskrift sendes pr. e-mail til lja@publicure.dk senest torsdag den 1. juni 2017. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.