Evalueringsmetoden – skal den offentliggøres på forhånd?

Skrevet 14. juli, 2016

EU-domstolen har i dag afsagt dom i sag C-6/15, TNS Dimarso

 

Sagens omdrejningspunkt var følgende spørgsmål: Er en ordregivende myndighed forpligtet til allerede i udbudsmaterialet eller –bekendtgørelsen at oplyse om den bedømmelsesmetode, som myndigheden vil anvende til at vurdere og klassificere tilbud?

 

Dagens svar fra EU-domstolen er et klart ”nej”. 

 

Der består således efter det gamle direktiv ingen pligt til at offentliggøre andet end den relative vægtning af kriterierne for tildeling i medfør af art. 53 (Præmis 27).

 

Betyder det så, at ordregivende myndigheder i alle sammenhænge kan ånde lettet op, nu hvor det efter det gamle regelsæt – med Klagenævnets velsignelse – var fast praksis, at bedømmelsesmetoden ikke skulle offentliggøres på forhånd, medmindre den lå fast? 

Her er svaret et ”næppe”. 

 

Domstolen anfører nemlig også i dommen, at der efter det gamle regelsæt består en pligt til som udgangspunkt at fastlægge bedømmelsesmetoden forud for åbningen af tilbuddene; dette udgangspunkt tillades kun fraveget, hvor det af påviste grunde ikke er muligt (Præmis 31). 

 

Vi vender naturligvis tilbage med en mere dybdegående vurdering af dommen og dens eventuelle betydning for den nugældende udbudslov meget snart.

 

 

//Povl Nick Bronstein & Anders Nørgaard Jensen