Gratis seminar målrettet forsyningssektoren

Skrevet 13. april, 2015

Tidspunktet for forsyningsseminaret, ”Offentlige indkøb i forsyningssektoren: Udbudsretlige nyskabelser og omkostningsoptimering” er nu datosat og afholdes i København den 28. maj 2015, kl. 12:30 - 15:30

Seminaret er tiltænkt praktikere, der beskæftiger sig med indkøb i forsyningssektoren og vil være det første i en gratis temarække målrettet forsyningsvirksomheder og de løbende produktivitetskrav, disse vil blive pålagt i de kommende år 

Seminarrækken har til formål at understøtte udarbejdelse og gennemførelse af indkøbsstrategien for alle beslutningstagere indenfor forsyningssektoren 

Alle seminarer gennemføres i samarbejde med de 3 førende leverandører til den offentlige sektor, PUBLICURE, Prokura og EU-Supply. 

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her: http://www.prokura.dk/inspiration/aktiviteter-og-events/Indkoebsseminar