Europarådet vedtager de nye udbudsdirektiver

Skrevet 17. februar, 2014

Europarådet vedtog tirsdag den 11. februar 2014 den nye tekst for et udbudsdirektiv, et forsyningsvirksomhedsdirektiv og et koncessionsdirektiv. Hermed er retsgrundlaget på plads og udbudslovsudvalget har nu den endelige ramme for arbejdet med at få udarbejdet en ny dansk udbudslov. 

Se Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens nyhed om vedtagelsen: 
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2014/20140211-EU-vedtager-udbudsdirektiv?tc=B6F3E10C347948C7B9A4993A9A43DB4E 


Se endvidere Rådets udmelding og deendelige direktivtekster: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/140975.pdf