PUBLICURE Advokatfirma indgår samarbejde med Procea

Skrevet 15. februar, 2011

PUBLICURE Advokatfirma P/S og Procea ApS har indgået et samarbejde om levering af rådgivning om og gennemførelse af udbud. Med samarbejdet kan den almene boligsektor nemt og effektivt konkurrenceudsætte deres indkøb.

Formålet med samarbejdet er at imødekomme et stadig stigende ønske fra vores kunder om en ‘full service’ løsning, hvor det bliver muligt på en effektiv måde at udsætte indkøb af bl.a. istandsættelsesydelser i den almene boligsektor for reel konkurrence.

Samarbejdet medfører, at boligselskaber nu kan få håndteret den fulde udbudsopgave i forbindelse med bl.a. indkøb af hånd-værksydelser til istandsættelse af flytte-boliger. Udbud kan både gennemføres med baggrund i boligselskabets nuvæ-rende setup eller – endnu nemmere og mere effektivt – med udgangspunkt i det digitale fraflytningssystem

Procea og PUBLICURE’s løsning giver boligselskaberne det bedste afsæt i udbudsjunglen og sikrer boligselskaber-ne en optimal konkurrenceudsættelse af indkøbet af istandsættelsesydelser – alt naturligvis tilpasset særligt til den almene boligsektor. Kombineret med InfoServer-systemet kan besparelserne være ganske betydelige og dermed til glæde for både lejere og administration.

Læs mere om Procea her.