Strategiske bud på sortimenter

Skrevet 24. juni, 2020
Hvad er ordregivers handlerum?

Kan ordregiver gribe ind over for strategisk prissatte tilbud i et sortimentsudbud? Dette spørgsmål har Arian Dzeladini og Fahad Anjum behandlet i deres kandidatafhandling.

 

Afhandlingen konkluderer sammenfattende, at netop sortimentsudbuddene indebærer en risiko for strategisk prissætning, men at udbudsloven ikke giver konkrete hjælpemidler til håndteringen heraf. Det konkluderes, at udbudsloven § 169 om unormalt lave bud og lovbemærkningerne vanskeliggør ordregivers mulighed for at gribe ind over for strategisk prissatte tilbud, også selvom tilbuddet er afgivet med en lav eller negativ margin. Det skyldes, at der kan være en forretningsmæssig begrundelse/strategi, som legitimerer tilbuddets pris- og omkostningsstruktur. 

 

Dette gælder dog ikke for prissætninger, som indebærer en plausibel risiko for manglende opfyldelse af kontrakten, og som derved berettiger ordregiver til at afvise sådanne tilbud som unormalt lave.

 

Læs  specialet nedenfor: