Millionbøder i fynsk kartelsag

Skrevet 09. januar, 2020

Østre Landsret har den 7. januar 2020 afsagt dom i sagen mod H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S. Entreprenørvirksomhederne er blevet idømt bøder på henholdsvis DKK 2.000.000 og DKK 3.000.000 for at have overtrådt konkurrenceloven. Derudover er to personer idømt bøder på henholdsvis DKK 2.000.000 og DKK 50.000. 

 

Bøderne relaterer sig til tilbudskoordinering og omhandlede byggeprojekter fra 2012 til 2013, og alle projekter var offentlige entrepriseopgaver udført for henholdsvis Syddansk Universitet og Sanderumskolen. 

Entreprenørvirksomhederne blev i første omgang frifundet i byretten. 

 

Landsrettens begrundede sit modsatrettede resultat med blandt andet følgende:

 

”[...] en forudgående udveksling og tilpasning af tilbudspriser mellem to bydende, [har] direkte eller indirekte til formål at begrænse konkurrencen og objektivt bedømt rummer et betydeligt konkurrenceskadeligt potentiale. 

Landsretten har herved fundet det bevist og lagt vægt på, at i hvert fald den ene tilbudsgiver efter koordinering med den anden tilbudsgiver reelt har afstået fra at byde og på skrømt har afgivet et tilbud med så høj en samlet pris, at tilbuddet ikke var lavest, men dog fremstod realistisk, og at [ordregiver] herved åbenbart blev vildledt ved at blive betrygget i, at der havde været tale om en reel budkonkurrence mellem et større antal bydende, end tilfældet var”.

 

Entreprenørvirksomhederne har øjensynligt besluttet ikke at anke dommen.