DAB-udbuddet og 24 Syv

Skrevet 05. november, 2019

Udbudsreglerne er i pressens søgelys som (næsten) aldrig før med meddelelsen om, at radiokanalen LOUD vandt DAB-udbuddet foran DK4 Radio og Radio 24 Syv. Det er opløftende for alle udbudsinteresserede at kunne se diskussioner om pointmodeller, mindstekrav og klageadgang fremtone på landsdækkende TV, i radio, aviser og på de sociale medier. PUBLICURE’s medarbejdere har udtalt sig om flere af problematikkerne (citeret med varierende akkuratesse).

 

Ét af de mere interessante problemstillinger angår et oplysningskrav i materialet relateret til ”ressourcevolumen”: Radio- og TV-nævnet skrev i udbudsmaterialet, at ”Radio- og tv-nævnet vil afvise ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger”.

 

Blandt ”oplysninger om ansøgers kompetencer” var det angivet, at ansøgningen skulle indeholde en beskrivelse af ”[...] ressourcevolumen indenfor de enkelte dele af organisationen”.

 

I sin evalueringsrapport skrev nævnet, at LOUD’s organisationsdiagram ”ikke viser ressourcevolumen.

 

Nævnet uddybede efterfølgende, at man havde rettet henvendelse til LOUD efter tilbudsfristen med henblik på at indhente oplysningerne. Dem modtog man dog stadig ikke. Man valgte dog at evaluere på fraværet og forholdt sig ikke til afvisningselementet. I en gængs EU-udbudsretlig sammenhæng virker det ovenstående umiddelbart oplagt problematisk, og klagenævnets mangeårige – og også ganske nylige – praksis understøtter dette, hvis den da lægges til grund.

 

Senest har man også problematiseret tidspunktet for fastlæggelsen af evalueringsmetoden, som muligvis er sket efter tilbudsåbningen - dette er i givet fald i strid med EU-domstolens praksis i C-6/15, Dimarso.

 

Det henstår i skrivende stund i det uvisse, om forholdet og sagen bringes videre, og om vi i givet fald bliver klogere på de udbuds- og forvaltningsretlige rammer for sendefladeudbud.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen