Kunsten at indkøbe en affaldsbeholder

Skrevet 17. juni, 2019

I kendelse af 13. juni 2019, Joca Trading A/S mod Allerød Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune samt Fredensborg Affald A/S, skød klageren efter konkurrenternes tilbud og ordregivers begrundelse.

 

Klageren fik kun held med den sidste del, og kendelsen er en betoning af hidtidig praksis om, at det ikke er nok at begrunde sin kvalitative evaluering ved kun at fremdrage point fra en pointskala. Barren er efter lovbemærkninger og praksis sat sådan, at begrundelsen skal 

 

“[…] skal være tilstrækkelig til, at tilbudsgiverne kan vurdere, om evalueringen er sket inden for rammerne af den evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, og om ordregiveren har lagt vægt på de for- hold, som ifølge udbudsmaterialet skal indgå […]”

 

Begrundelsesintensiteten må endvidere varieres alt efter det konkrete udbud, eksempelvis fordrer et detaljeret tildelingskriterium en detaljeret begrundelse, jf. eksempelvis kendelse af 5. oktober 2018, Næstved Sprog- og Integrationscenter mod Næstved Kommune. Det er klagestrategisk også værd at nævne, at en mangelfuld begrundelse efter fast praksis ikke fører til annullation af tildelingsbeslutningen, hvorfor et medhold i en klagesag om spørgsmålet ofte bliver en Pyrrhussejr. Kendelsen her er på linje med den praksis.

 

Endelig kan det virke ejendommeligt, at ordregiver skal beskrive de relative fordele ved det vindende tilbud i forhold til hver enkelt skuffede virksomhed, når nu de kvalitiative underkriterier kan vurderes absolut. Sådan er reglerne imidlertid, og det er vigtigt, at ordregiver sikrer sig, at tilbudsgiverne gøres bekendt med forholdene i eget tilbud og sammenligningen med vinderens.

 

//Anders Nørgaard Jensen