Udbud kørte af sporet: Tredje højeste erstatning for tilbudsomkostninger udmålt

Skrevet 04. marts, 2019
Spørgsmålet om erstatning i Viborg Kommune i Aarsleff Rail A/S-sagen.

Vi har før skrevet om tvisten mellem Aarsleff Rail A/S mod Viborg Kommunen, hvor kommunen var nødsaget til at aflyse, fordi vinderen ikke overholdt et mindstekrav.

Denne kendelse omhandler det efterfølgende erstatningsspørgsmål: Kan Aarsleff Rail A/S se frem til erstatning for mistet nettofortjeneste eller kun tilbudsudarbejdelsesomkostninger som følge af fejlen? Eller ingenting?

 

 

Spørgsmålet om nettofortjeneste

 

Kort fortalt kom Aarsleff ikke igennem med et krav på nettofortjenesten, fordi kommunen ifølge klagenævnet kunne sandsynliggøre, at Aarsleffs tilbud ville være for dyrt. Der blev blandt andet henvist til den store prisforskel mellem den oprindelige vinder og Aarsleff Rail A/S. Blandt andet havde kommunens totalrådgivers estimerede værdiansættelse af entreprisen i kombination med det forhold, at Aarsleffs tilbud ville overskride estimatet med 33 %. 

 

Den (ukonditionsmæssige) vinder overskred til sammenligning estimatet med 8 %. Hér lagde klagenævnet vægt på, at det havde vist sig muligt at få priser inden for en ramme på 10 % (hvilket jo strengt taget ikke var rigtigt: Tilbuddet var jo ikke-konditionsmæssigt).

 

Klagenævnet lod sig i øvrigt ikke flytte af klagerens betragtninger om, at byggeriet var så uopsætteligt, at kommunen ville have se bort fra den betydelige budgetoverskridelse. Kunne man forestille sig en mere presserende situation, hvor klagenævnet ville købe den? Eksempelvis hvor der udbydes en aftale, som skal opfylde et lovkrav, f.eks. danskuddannelse til vosne udlændinge?

 

 

Spørgsmålet om tilbudsudarbejdelsesomkostninger

 

Der blev altså ingen erstatning for nettofortjenesten, hvorfor Aarsleff Rail var henvist til at gå efter det mindre: Tilbudsomkostninger: Det var nu en bunden opgave for kommunen at skyde tilbuddet fra Aarsleff Rail ned som ukonditionsmæssigt. Men Klagenævnet bed ikke på kommunens fejlfindingstogt:

 

Klagenævnet valgte herefter at anerkende rub og stub af Aarsleff Rails tabsopgørelse, som bestod af kostpriser på de involverede typer medarbejdere, månedssedler og oplyst timeforbrug; blandt andet en sektionsleders anvendelse af 346 timer á en timekostpris stor DKK 643,75.

 

Det er interessant, at erstatningsposternes ikke reduceres skønsmæssigt (se til sammenligning kendelse af 27. januar 2010, Billetlugen A/S mod Det Kongelige Teater, hvor en tilsvarende stor erstatning blev reduceret skønsmæssigt til fra DKK 523.440 til DKK 300.000, idet dokumentationen formentlig var lidt mere sparsom til sammenligning).

 

 

//Anders Nørgaard Jensen